Compleet en actueel overzicht
Gegarandeerd de beste prijs
Geverifieerde beoordelingen
Gratis advies van onze uitvaartexperts

Vergelijkbare artikelen:

Testament voorlezen
Wel of geen testament?


Dit artikel is opgesteld door Akto, partner van Decidee. Akto begeleidt bij de afwikkeling van nalatenschappen (executeur of terzijde staan executeur)  en helpt u daarnaast bij de vele financiële en/of juridische vragen die opkomen bij het ouder worden tijdens leven en na het overlijden.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Nico van Scheijndel of Nicole Goud van Akto, via het telefoonnummer 010-3130823 of bezoek de website: akto.nu

Wie betaalt de uitvaart?

Artikel geschreven door Akto, partner van Decidee – 30-07-2019

Vraag: Onze moeder is nooit rijk geweest en nu zij overleden is, is er weinig geld beschikbaar voor de uitvaart. Vroeger heeft ze het wel eens gehad over een verzekering, maar we kunnen in haar papieren niets terugvinden. Wie betaalt nu de uitvaart?

Het antwoord

Volgens de wet zijn de naasten verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart. Hieronder verstaat het Burgerlijk Wetboek: ouders, kinderen en behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders. Dit betekent dat u als kinderen hoe dan ook aangesproken zult worden voor de kosten van de uitvaart.

Als u inderdaad geen uitvaartpolis kunt vinden tussen de papieren van uw moeder dan kunt u de Verbond van Verzekeraars vragen om voor u uit te zoeken of moeder een uitvaartpolis had en bij wie deze loopt (070-333 85 00 of www.verzekeraars.nl). Mocht moeder een uitvaartverzekering hebben, dan kan dat een sommenverzekering of een naturaverzekering zijn. Bij een sommenverzekering is een bepaald bedrag beschikbaar. Bij een naturaverzekering is vastgelegd welke diensten wel en niet verzekerd zijn.

Blijkt er geen verzekering te zijn of dekt die onvoldoende de kosten, dan moeten de kosten uit de nalatenschap van moeder worden betaald. Is ook die niet voldoende om alle kosten te dekken, dan moeten de verschillende naasten de kosten voor hun rekening nemen.

Had moeder toch voldoende geld en zelfs zoveel dat er erfbelasting verschuldigd is, dan is het goed om te weten dat de kosten van de uitvaart in mindering kunnen worden gebracht op de waarde van de nalatenschap. Niet alle kosten komen overigens voor aftrek in aanmerking.N.B.
Vraag in alle gevallen aan de verzekeringsmaatschappij of u vrij bent om naar iedere willekeurige uitvaartondernemer te gaan of dat u beperkt bent tot een aantal gecontracteerde ondernemers. Kiest u ondanks een eventuele beperking voor een andere ondernemer, dan krijgt u vaak minder uitgekeerd dan waarvoor u verzekerd was.

Vergelijk alle uitvaartverzorgers bij u in de buurt