Compleet en actueel overzicht
Gegarandeerd de beste prijs
Geverifieerde beoordelingen
Gratis advies van onze uitvaartexperts

Vergelijkbare artikelen:

Wie betaalt de uitvaart?
Testament voorlezen


Dit artikel is opgesteld door Akto, partner van Decidee. Akto begeleidt bij de afwikkeling van nalatenschappen (executeur of terzijde staan executeur)  en helpt u daarnaast bij de vele financiële en/of juridische vragen die opkomen bij het ouder worden tijdens leven en na het overlijden.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Nico van Scheijndel of Nicole Goud van Akto, via het telefoonnummer 010-3130823 of bezoek de website: akto.nu

Verplicht naar de notaris na overlijden

Artikel geschreven door Akto, partner van Decidee – 30-07-2019

Vraag: Mijn man is een aantal maanden geleden overleden. Van verschillende kanten hoor ik dat ik naar de notaris moet. Maar wat moet ik daar en waarom zou ik kosten maken?

Het antwoord

Het is niet noodzakelijk om de afwikkeling van een nalatenschap door een notaris te laten doen. Vaak kunnen de erfgenamen dit zelf – al dan niet met hulp van een professionele adviseur/erfcoach. In veel gevallen is het inschakelen van een notaris toch nodig, namelijk om een verklaring van erfrecht op te laten maken. Deze is in de meeste gevallen vereist om over de rekening van de overledene te kunnen beschikken of om deze op eigen naam te zetten. Deze verklaring van erfrecht is ook handig om de vermogensbestanddelen zoals de eigen woning, op naam van de langstlevende te zetten.

De notaris stelt deze verklaring van erfrecht op nadat hij onder meer heeft onderzocht of er een testament is, of en hoe de erfgenamen aanvaard hebben, of er een executeur is en of sprake is van een bewind van een van de erfgenamen.

Een andere reden om de notaris te bezoeken, kan het laten opstellen van een notariële boedelbeschrijving zijn. In deze boedelbeschrijving staat vermeld waar de nalatenschap van de overledene uit bestond en welke waarde die had. Bovendien legt de persoon die de boedelbeschrijving laat opstellen een eed af dat hij alles naar waarheid heeft opgegeven. Daarnaast staat in de boedelbeschrijving bij het wettelijk erfrecht of bij testamenten met de wettelijke verdeling meestal of de niet-opeisbare vorderingen van de erfgenamen met of zonder rente zijn. Een dergelijke notariële boedelbeschrijving is handig omdat dan min of meer onomstotelijk vaststaat waar de erfgenamen te zijner tijd recht op hebben; dat scheelt gissen en kan wantrouwen voorkomen. Overigens mag deze boedelbeschrijving ook onderhands worden opgemaakt. Maar bij te verwachten moeilijkheden is een notariële boedelbeschrijving vaak aan te raden.

Vergelijk alle uitvaartverzorgers bij u in de buurt