Compleet en actueel overzicht
Gegarandeerd de beste prijs
Geverifieerde beoordelingen
Gratis advies van onze uitvaartexperts

Vergelijkbare artikelen:

Begraven
Cremeren
Ter beschikking aan de wetenschap

Testament

In de voorbereiding op een overlijden is het maken van een testament een mogelijk onderdeel naast een uitvaartverzekering of een wilsverklaring. Het hebben van een testament is niet verplicht.

In een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis of nalatenschap gebeurt wanneer u overlijdt. Hierin kunt u specifieke wensen voor de uitvaart laten vastleggen maar ook de persoon of personen die uw erfenis verdelen aanwijzen als executeur. De begunstigden van uw erfenis of de executeur hoeven niet alleen of helemaal geen familie te zijn. De executeur kan ook een notaris of een bank zijn.

Waarom een testament?

Er bestaan verschillende redenen om een testament op te stellen. Hierbij benoemen we er een aantal:

  • Het regelen van de voogdij van de kinderen
  • U kunt vooraf een executeur benoemen, dat geeft rust en ontzorgt nabestaanden
  • Een testament kan een fiscaal voordeel opleveren door te besparen op de erfbelasting
  • U kunt erfgenamen benoemen, dat ontzorgt de nabestaanden, er is duidelijkheid
  • Het vastleggen van bedrijfsopvolging
  • Het nalaten van vermogen aan een partner
  • Het veiligstellen van vermogen bij een tweede huwelijk of in een samengesteld gezin

Wanneer u samenwoont zonder getrouwd te zijn of samenleeft zonder een geregistreerd partnerschap erft u niet automatisch van elkaar. De nalatenschap gaat in dat geval naar de erfgenamen volgens de wettelijke regeling; kinderen, broers of zussen, ouders en grootouders. De erfgenamen zijn in dit geval ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap
Wanneer nabestaanden er niet samen uitkomen, wordt de verdeling van de erfenis voorgedragen aan de kantonrechter.

Een testament moet worden opgesteld door een notaris om deze rechtsgeldig te maken. Hieraan zijn kosten verbonden. U kunt tussentijds altijd een aanpassing doen.
Een testament geeft heel veel rust voor de opsteller zelf maar ontzorgt ook de nabestaanden.
U hebt namelijk duidelijk aangegeven wat u wenst.

Actualiteiten rondom resomeren

  • n Nederland zijn verschillende onderzoeken gedaan waaruit naar voren komt dat mensen zelf willen kiezen voor een uitvaart methode.
  • In 2011 is uit onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) een onderzoeksrapport gepubliceerd waarin wordt geconcludeerd dat resomeren duurzaam, milieuvriendelijk en ruimtebesparend is. Daarnaast is resomeren voordeliger dan begraven of cremeren.
  • In de Tweede Kamer is gestemd om de Wlb aan te passen. De meerderheid was voor.

Vergelijk alle uitvaartverzorgers bij u in de buurt