Compleet en actueel overzicht
Gegarandeerd de beste prijs
Geverifieerde beoordelingen
Gratis advies van onze uitvaartexperts

Natuurlijke en niet natuurlijke dood

Bij een overlijden komt een huisarts of arts vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van een overlijden. Dit vaststellen noemen we ook wel ‘schouwen’. Wanneer de arts twijfelt aan een natuurlijk overlijden, wordt een niet-natuurlijk overlijden vastgesteld. Hier leest u meer over het verschil tussen beide vaststellingen.

Formulieren

In geval van een overlijden worden twee formulieren ingevuld door de arts. Een verklaring van overlijden deel A (t.b.v. de burgerlijke stand), waarin wordt opgenomen:

  • de naam van de overledene
  • het adres van de overledene

Een verklaring van overlijden deel B (t.b.v. het CBS), waarin wordt opgenomen:

  • de doodsoorzaak
  • een natuurlijk, dan wel niet-natuurlijk overlijden

Verschil natuurlijke en niet-natuurlijke dood

Er wordt alleen van een natuurlijke dood gesproken als de patiënt is overleden aan ziekte of ouderdom. Een niet natuurlijke dood is een dood veroorzaakt door een ongeval, euthanasie, hulp bij zelfdoding, een moord of door zelfmoord. Ook twijfelgevallen worden vastgelegd onder niet-natuurlijke dood totdat anders is bewezen.

Gemeentelijk lijkschouwer

Wanneer de arts een niet-natuurlijke dood vaststelt of hierover twijfelt, komt een gemeentelijk lijkschouwer langs voor een extra inspectie. Sinds 1 augustus 2016 geldt daarnaast de NODOK-procedure (Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak van Kinderen). Deze is vooral gericht op de rouwverwerking van ouders van wie het kind medisch onverklaarbaar overlijdt.

Vergelijk alle uitvaartverzorgers bij u in de buurt