Compleet en actueel overzicht
Gegarandeerd de beste prijs
Geverifieerde beoordelingen
Gratis advies van onze uitvaartexperts

Vergelijkbare artikelen:

Wie betaalt de uitvaart?
Testament voorlezen


Dit artikel is opgesteld door Akto, partner van Decidee. Akto begeleidt bij de afwikkeling van nalatenschappen (executeur of terzijde staan executeur)  en helpt u daarnaast bij de vele financiële en/of juridische vragen die opkomen bij het ouder worden tijdens leven en na het overlijden.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Nico van Scheijndel of Nicole Goud van Akto, via het telefoonnummer 010-3130823 of bezoek de website: akto.nu

Hoe kan ik weten of er een testament is opgesteld?

Artikel geschreven door Akto, partner van Decidee – 30-07-2019

Vraag: Mijn broers en zussen hebben mij gevraagd om de nalatenschap van onze onlangs overleden moeder af te wikkelen. Ik wil dit graag doen en ben hier inmiddels mee aan de slag gegaan. Nu zegt een van mijn broers dat er volgens hem een testament is. Ik heb moeder hier echter nooit over gehoord en ik ben ook niets tegengekomen, maar helemaal zeker weet ik het niet. Hoe kan ik dit controleren?

Het antwoord

Het testament van een overledene wordt bewaard bij de notaris die dat testament destijds gemaakt heeft of bij zijn opvolger. Om er achter te komen of een overledene tijdens zijn leven een testament heeft gemaakt, kunt u contact opnemen met het Centraal Testamentenregister. Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een landelijk register waarin wordt bijgehouden wie een testament heeft gemaakt, bij welke notaris dit was en bij welke notaris dit testament op dit moment kan worden opgevraagd. Iedere notaris kan digitaal het CTR raadplegen. Vaak brengen zij hiervoor kosten in rekening. Particulieren kunnen gratis schriftelijk navragen of de overledene een testament heeft laten opmaken.

Over de inhoud van een testament is bij het CTR niets bekend. De inhoud van een testament is geheim. Als u wilt weten wat er in het testament staat, kunt u zich wenden tot de in de opgave van het CTR vermelde notaris. De notaris verstrekt alleen aan direct belanghebbenden (bijvoorbeeld erfgenamen) informatie over de inhoud van het testament. Hiertoe controleert de notaris daarom eerst of u bevoegd bent om inzage te krijgen in het testament. Vervolgens kunt u bij de betreffende notaris het testament inzien en/of een kopie daarvan krijgen.

Als er overigens uit het testament blijkt dat een executeur is benoemd, dan zal hij/zij degene zijn die zich met de afwikkeling van de nalatenschap bezig moet gaan houden. Een executeur is niet verplicht om zijn rol te aanvaarden, Als hij/zij dit niet doet, zijn de erfgenamen weer aan zet.

Vergelijk alle uitvaartverzorgers bij u in de buurt