Compleet en actueel overzicht
Gegarandeerd de beste prijs
Geverifieerde beoordelingen
Gratis advies van onze uitvaartexperts

Vergelijkbare artikelen:

Wie betaalt de uitvaart?
Wel of geen testament?


Dit artikel is opgesteld door Akto, partner van Decidee. Akto begeleidt bij de afwikkeling van nalatenschappen (executeur of terzijde staan executeur)  en helpt u daarnaast bij de vele financiële en/of juridische vragen die opkomen bij het ouder worden tijdens leven en na het overlijden.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Nico van Scheijndel of Nicole Goud van Akto, via het telefoonnummer 010-3130823 of bezoek de website: akto.nu

Wie heeft er recht op inzage van het testament?

Artikel geschreven door Akto, partner van Decidee – 16-09-2019

Vraag: Wij zouden graag de inhoud van het testament van onze vader willen weten. Wie heeft er eigenlijk recht op inzage van een testament en hoe gaat het voorlezen van een testament in zijn werk?

Het antwoord

Is er een executeur en weet deze al wat zijn taak is, dan wordt een testament doorgaans pas na de uitvaart geopend. Rondom dit “openen” van een testament doen er heel wat verhalen de ronde. In films wordt vaak in een voorname kamer door de notaris in het bijzijn van de hele familie een testament voorgelezen. In de dagelijkse praktijk komt dat zelden voor. Veel gebruikelijker is dat alle erfgenamen een kopie van het testament krijgen van de executeur en aan de legatarissen wordt meegedeeld óf en wat er geërfd is.

Wie heeft er recht op inzage?

Volgens de wet hebben alleen erfgenamen recht op de inhoud van het testament. Is iemand in een testament onterfd – dan krijgt hij geen volledige inzage. Een onterfde persoon kan met naam en toenaam uitgesloten zijn in het testament of indirect door niet genoemd te zijn als erfgenaam. Is een kind onterfd, dan heeft hij/zij recht op dat stuk of die stukken van het testament waaruit dat blijkt. Wil het onterfde kind vervolgens zijn legitieme opeisen, dan kan hij dit het beste schriftelijk doen bij de executeur of de erfgenamen van de nalatenschap.

Legatarissen hebben recht op die onderdelen van het testament die over het legaat gaan, dus wat het betreft en wanneer het uitgevoerd gaat worden en op de passage waaruit afgeleid kan worden wie tot executeur is benoemd; verder niet.N.B.
Overigens kan de legitimaris de erfgenamen en de executeur wel verzoeken om alle informatie (inzage bankafschriften en andere bescheiden) die hij nodig heeft om zijn legitieme portie te kunnen vaststellen.

Vergelijk alle uitvaartverzorgers bij u in de buurt

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en u persoonlijk afgestemde uitingen te tonen. Door verder te gaan, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.