Compleet en actueel overzicht
Gegarandeerd de beste prijs
Geverifieerde beoordelingen
Gratis advies van onze uitvaartexperts

Privacyverklaring
en voorwaarden

Download en bekijk hier onze:

Algemene voorwaarden

Partnervoorwaarden

Als u onze website www.decidee.nl bezoekt, of een order plaatst via onze website dan verwerken wij gegevens van u. Wij streven ernaar de privacy van onze gebruikers en klanten te beschermen. Daarom gaan we zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen we er voor dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Hoe we dat doen hebben we in deze privacy verklaring voor u op een rij gezet. In onze privacy verklaring kunt u lezen welke gegevens we van u verwerken, wat we er mee doen en welke keuzes u daarin zelf kunt maken.

De Nederlandse Uitvaartmaatschappij B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens

Hebben we het in deze privacy verklaring over ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ dan bedoelen we daarmee de Nederlandse Uitvaartmaatschappij, gevestigd aan de Schiedamsevest 154, 3011 BH in Rotterdam. Wij handelen onder de naam ‘Decidee’. Wij zullen onszelf hieronder aanduiden met ‘Decidee’, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’.

Wij verwerken uw gegevens als u onze website bezoekt

De gegevens die wij van u verwerken
Als u onze website bezoekt verwerken wij informatie over uw bezoek aan en gebruik van onze website, zoals informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt, uw IP-adres en locatie, uw identificatie voor adverteerders (IDFA), de datum en tijd van uw bezoek, de duur van uw bezoek, uw bronsite en uw interacties op onze website, inclusief de partners waarin u geïnteresseerd bent. Heeft u een account aangemaakt, dan kunnen we deze informatie koppelen aan uw account.

Waarvoor we uw gegevens gebruiken
We gebruiken deze gegevens om inzage te krijgen in het gebruik van onze website, om onze website te verbeteren en om u gerichte advertentie te kunnen tonen op onze website en websites van derden.

Waarom we uw gegevens mogen gebruiken
|We gebruiken de hiervoor genoemde persoonsgegevens alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Raadpleeg ons cookie statement voor meer informatie over de doeleinden waarvoor we deze informatie verzamelen en gebruiken en de keuzes die u daarin heeft.

Hoe lang we uw gegevens bewaren
Raadpleeg ons cookie statement voor meer informatie over hoe lang we uw gegevens bewaren.

We verwerken uw gegevens als u een account aanmaakt, een order plaatst en/of betaalt via onze website

De gegevens die wij van u verwerken
Wanneer u een account aanmaakt en/of een order plaatst via onze website verzoeken wij u om gegevens in te vullen, zoals naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer en ordergegevens.

Als u een bestelling plaatst of anderszins in contact komt een van onze Partners, dan zullen uw contactgegevens en details van uw bestelling worden doorgegeven aan de relevante Partner.

Wanneer u gebruik maakt van onze online betalingsfaciliteiten, kunnen wij uw credit- en betaalkaartgegevens (via onszelf of een door ons aangestelde betalingsverwerker) versleuteld opslaan en verwerken.

Als u ervoor kiest om met ons te communiceren (bijvoorbeeld via het Platform, e-mail, telefoon, sms of sociale media), zullen we vastleggen dat u contact met ons hebt opgenomen en mogelijk de inhoud van uw communicatie bewaren, samen met uw contactgegevens en onze antwoorden.

Als u van plan bent de Persoonsgegevens van iemand anders aan ons te versturen, bijvoorbeeld bij het maken van een boeking namens hen, dient u ons alleen de gegevens van die derde te verstrekken met hun toestemming en nadat zij de informatie hebben gekregen over hoe we hun gegevens zullen gebruiken, inclusief de doeleinden uiteengezet in deze Privacy verklaring.

Waarvoor we uw gegevens gebruiken
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. We gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen:

• om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, uw gebruik van onze website te faciliteren en om u een factuur te kunnen sturen. Zonder uw gegevens kunnen wij onze diensten niet verlenen.

• om onze website en onze systemen te beveiligen, om fraude, beveiligingsincidenten en andere misdrijven te voorkomen, om na te gaan of onze algemene voorwaarden worden nageleefd en om onze rechtspositie te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen

• voor het uitvoeren van marktonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek. Wilt u niet dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden laat het ons dan weten via het onder ‘Contact’ aangegeven adres.

• we gebruiken uw contactgegevens, waaronder uw e-mailadres, om u onze nieuwsbrief te sturen en om u telefonisch en via e-mail te informeren over de nieuwe ontwikkelingen en zaken waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn. Wilt u geen mailings van ons ontvangen? Laat het ons dan weten via het onder ‘Contact’ aangegeven adres. U kunt u ook in elke mailing die u van ons ontvangt en in elke nieuwsbrief uitschrijven.

Waarom we uw gegevens mogen gebruiken

• Het gebruik van je persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

• Wij hebben een gerechtvaardigd belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze klanten te kunnen (blijven) verlenen en onder de aandacht te brengen.

Hoe lang we uw gegevens bewaren
Al uw gegevens bewaren wij in onze administratie. Uw gegevens blijven daar in ieder geval bewaard zolang u klant bij ons bent. Bent u geen klant meer van ons, dan blijven uw gegevens nog vijf jaar in onze administratie staan. Dat is de wettelijke verjaringstermijn. Financiële gegevens zoals facturen worden om fiscale redenen zeven jaar bewaard.

We verwerken uw gegevens als u een opmerking, beoordeling plaatst op onze website

De gegevens die wij van u verwerken
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om uw ervaringen met onze Partner(s) te delen met andere gebruikers, door het plaatsen van opmerkingen en beoordelingen.

Waarvoor we uw gegevens gebruiken
Wij gebruiken deze gegeven om beoordelingen van producten of diensten aangeboden door onze Partners te verzamelen en te publiceren, en deze te gebruiken voor reclamecampagnes.

Door het plaatsen van Persoonsgegevens op een openbaar toegankelijk gedeelte van onze website (zoals beoordelingssecties), kunnen dergelijke gegevens worden verzameld door derden waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke gegevens door dergelijke derden. Zorg er daarom voor dat u hier alle nodige zorg en aandacht aan besteedt voordat u Persoonsgegevens vrijgeeft die openbaar worden gemaakt. Vermijd ook om Persoonsgegevens openbaar te maken die kunnen worden gebruikt om u te identificeren (zoals uw naam, leeftijd, thuis- of werkadres of de naam van uw werkgever).

Waarom we uw gegevens mogen gebruiken
We gebruiken de hiervoor genoemde persoonsgegevens alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Hoe lang we uw gegevens bewaren
Raadpleeg ons cookie statement voor meer informatie over hoe lang we uw gegevens bewaren.

We verwerken uw gegevens als u een enquete invult

De gegevens die wij van u verwerken
Wij horen graag hoe u onze website en de door ons en onze Partners geleverde diensten ervaart. Daarom voeren wij met enige regelmaat enquetes uit. U bent uiteraard niet verplicht om hieraan mee te werken, maar wij stellen het zeer op prijs als u dat doet. Uitkomsten van enquetes worden door ons anoniem verwerkt, tenzij u heeft aangegeven dat wij uw persoonsgegevens hiervoor mogen verwerken.

Waarvoor we uw gegevens gebruiken
Wij gebruiken deze gegeven om onze website en de daarop geboden dienstverlening te verbeteren.

Waarom we uw gegevens mogen gebruiken
We gebruiken de hiervoor genoemde persoonsgegevens alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Hoe lang we uw gegevens bewaren
Raadpleeg ons cookie statement voor meer informatie over hoe lang we uw gegevens bewaren.

Websites die aan onze website gekoppeld zijn

Op onze website bieden wij links naar websites van onze partners. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om vanuit onze website naar een andere website te gaan, onze privacy verklaring niet langer van kracht is. Onze partners kunnen hun eigen privacy- en cookiebeleid hanteren. Lees altijd dat beleid voordat u verder gaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door (websites van) onze Partners.

Hoe we uw gegevens beveiligen

De overdracht van informatie via internet is niet altijd veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen. Iedere overdracht is op uw eigen risico. Zodra we uw Persoonsgegevens hebben ontvangen, passen we strikte procedures en beveiligingsfuncties toe met betrekking tot die gegevens.

Wij hebben maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen. De systemen waar uw gegevens zijn opgeslagen zijn beveiligd met encryptie, gebruikersnaam en complex wachtwoord. Om er voor te zorgen dat alleen die personen die uw gegevens voor hun taak echt nodig hebben toegang hebben tot uw gegevens werken we met toegangsauthorisatie. Die toegangsauthorisatie is functiegebonden en wordt ieder jaar opnieuw beoordeeld en waar nodig aangepast.

Bij onze dienstverlening schakelen wij soms derden in, die uw gegevens verwerken
Wij gebruiken verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die worden geleverd door derden. Wij geven derden alleen toegang tot uw gegevens als wij ervan overtuigd zijn dat uw privacy bij die derden gewaarborgd is. Met iedere derde die toegang krijgt tot uw gegevens hebben we afgesproken dat ze uw gegevens vertrouwelijk zullen behandelen, dat zij uw gegevens niet zelf voor andere doelen gaan gebruiken en dat zij uw gegevens voldoende beveiligen.

Als we uw gegevens willen doorgeven aan een derde buiten Europa, dan doen we dat alleen als uw privacy voldoende beschermd blijft. Biedt het land zelf niet voldoende privacywaarborgen, dan zorgen wij ervoor dat we contractuele afspraken maken om uw privacy te beschermen, bijvoorbeeld door het sluiten van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn. Deze is denk ik bij jullie niet van toepassing?

In sommige gevallen moeten we uw gegevens op grond van een wettelijke verplichting aan een derde verstrekken, zoals de Belastingdienst. Dat kunnen we niet weigeren, maar ook dan kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

Uw rechten

U hebt recht op inzage in de gegevens die we van u verwerken. U kunt bij ons opvragen welke gegevens we van u hebben en waarvoor we uw gegevens gebruiken. Ook heb u het recht om uw gegevens te laten corrigeren. Dat kan alleen als uw gegevens niet juist zijn. Verwerken we uw gegevens op een manier die u niet wilt dan kunt u daartegen bezwaar maken en ons vragen de gegevens aan te passen of te verwijderen.

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken stuur dan een brief of een e-mail, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar het onder ‘Contact’ aangegeven adres. Vergeet niet om uw BSN op de kopie van uw identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze aan ons stuurt. En geef duidelijk aan waar het u om gaat en wat u van ons vraagt.  Wij sturen u dan binnen een maand onze reactie.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van berichten die worden verzonden door partners en andere derden, neemt u rechtstreeks contact op met de partner of de derde partij. In het geval van onze Partners, zullen we graag doen wat we kunnen om u te helpen als u onze hulp nodig heeft.

Komen we er samen niet uit? Dan hebt u ook altijd de mogelijkheid om een vraag te stellen of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en u persoonlijk afgestemde uitingen te tonen. Door verder te gaan, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.