Compleet en actueel overzicht
Gegarandeerd de beste prijs
Geverifieerde beoordelingen
Gratis advies van onze uitvaartexperts

Landelijk onderzoek grafkosten

In samenwerking met The Alignment House

Gemeenten houden er de meest uiteenlopende prijzen op na met betrekking tot begraven. Wat opvalt is dat de gemeente Assen de kroon spant qua kosten voor een algemeen graf. Een algemeen graf wordt gezien als de voordeligste optie voor een begrafenis. Dit komt doordat de gemeentelijke begraafplaatsen in Assen een langere grafrusttermijn hanteren dan begraafplaatsen in de andere steden. Decidee heeft de afgelopen maand de prijzen van ruim 2000 begraafplaatsen onder de loep genomen aan de hand van de meest actuele prijsinformatie.

Aanleiding onderzoek

Wanneer mensen geconfronteerd worden met een overlijden komen zij erachter dat de prijsopbouw van een uitvaart zeer complex is. Er komt nogal wat uitzoekwerk bij kijken. Samen met meer dan 175 aangesloten uitvaartverzorgers heeft Decidee de afgelopen 2 jaar grote stappen gemaakt in het aanbrengen van transparantie in deze markt en in het meer inzichtelijk maken van de kosten.

Decidee heeft gemerkt dat veel nabestaanden vragen hebben omtrent de prijzen van begraafplaatsen bij het regelen van een uitvaart. Deze zijn vaak erg ondoorzichtig. Bij navraag onder verschillende uitvaartverzorgers bleek dat zij dat ook beamen, sterker nog: ze noemen het een doolhof. Daarnaast hebben we vernomen dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten met betrekking tot de kosten van begrafenissen. Voor Decidee was dit aanleiding genoeg om op onderzoek uit te gaan om te achterhalen hoe groot de verschillen daadwerkelijk zijn.

Omvang van onderzoek

We hebben voor het onderzoek alle landelijke begraafplaatsen onder de loep genomen. Soms was er onduidelijkheid over de kosten en af en toe was er geen tarievenlijst beschikbaar. In die gevallen hebben we telefonisch contact opgenomen met de begraafplaats. Voor het onderzoek zijn in totaal 2008 begraafplaatsen onder de loep genomen.

Onze bevindingen

Hieronder ziet u de resultaten van ons onderzoek. Per stad is er gekeken naar de gemiddelde prijs van een algemeen graf en die voor een particulier graf.

Wat direct opvalt zijn de grote verschillen in kosten. Zo is een algemeen graf in Assen veruit het duurst, terwijl een particulier graf daar juist weer veel voordeliger is dan in veel andere gemeenten. Je zou op basis van dit onderzoek kunnen concluderen dat het voordeliger is om uit te wijken naar een andere stad voor je begrafenis.

Kosten algemeen graf per provincie

Een algemeen graf is een graf dat niet op naam staat van de nabestaanden van de overledene, maar op naam blijft van de begraafplaats (vaak in eigendom van de gemeente). De begraafplaats bepaalt dan ook wie er in dat graf begraven wordt, vaak op volgorde van begraven. Dat zijn meestal twee of drie personen die elkaar volstrekt niet kennen. De periode dat iemand in een algemeen graf blijft liggen is vaak de tijd van de minimale grafrust, wettelijk bepaald op 10 jaar. In ons onderzoek is uitgegaan van een gemiddelde prijs voor het goedkoopste algemeen graf, dat doorgaans voor een periode van 10 jaar inclusief onderhoud en plaatsing van een gedenktegeltje wordt afgegeven. Opvallend is dat de gemeentelijke begraafplaatsen een variërende minimale grafrust periode hanteren. Zo heeft de gemeente Assen de minimale grafrust vastgesteld op 20 jaar. Dit resulteert direct in hogere kosten voor de nabestaanden.

Begrafeniskosten en grafrechten voor een algemeen graf zijn het goedkoopst in de provincie Overijssel. In de gemeente Borne kan men al worden begraven voor €511. De provincie Limburg, en in het specifiek de gemeente Roerdalen volgt op nauwe voet met een prijs van €550. Een opvallende observatie is dat de prijzen voor algemene graven het hoogst zijn in Drenthe. In Meppel dient men minimaal €1573 te betalen voor het laten begraven van een overledene in een algemeen graf. In de gemeente Assen is dit bedrag tevens het hoogste minimale bedrag in Nederland, namelijk €4377. (Nuance: Dit zijn de minimale kosten voor de Zuider begraafplaats, op de Noorder begraafplaats zijn de graven goedkoper). Wat vervolgens opvalt, is dat alleen in de noordelijke provincies (Drenthe, Friesland en Groningen) de minimale kosten voor een begrafenis in een algemeen graf boven de €1000 liggen. Dit kan worden verklaard door het feit dat er relatief meer bijzondere begraafplaatsen (=niet in beheer van gemeente, dus religieus of particulier) zijn gevestigd in deze provincies .

Kosten particulier graf per provincie

Een particulier graf staat wel op naam van een van de nabestaanden van de overledene. Deze persoon krijgt de zogeheten grafrechten (zo wordt het ‘eigendom’ of eerder de huur van het graf genoemd). De houder van de grafrechten bepaalt wie er in het graf begraven mag worden. Deze grafrechten zijn overdraagbaar, zodat deze ook in de familie kunnen blijven als de vorige rechthebbende komt te overlijden. Er wordt daarom ook wel eens gesproken van een familiegraf. Een particulier graf wordt meestal voor een vaste termijn uitgegeven en is daarna te verlengen. In ons onderzoek is uitgegaan van een gemiddelde prijs voor een particulier graf voor 10 jaar inclusief onderhoud, exclusief de kosten voor plaatsing en onderhoud van een gedenksteen.

De totale kosten voor het begraven van een overledene en de grafrechten voor een particulier graf zijn het goedkoopst in de provincie Groningen. In de gemeente Midden-Groningen kan men worden begraven in een particulier graf vanaf €815. Verder is opvallend dat de minimale kosten van een begrafenis in een particulier graf alleen in Limburg onder de grens van €1000 ligt, in de overige provincies kost het ten minste €1000. De goedkoopste optie voor een particulier graf in Flevoland ligt in de gemeente Noordoostpolder, voor een bedrag van €2423, dit is bijna 3x zo duur als in Groningen. In de provincies Gelderland en Overijssel zijn de minimale prijzen voor een particulier graf het duurst in respectievelijk de gemeentes Elburg en Zwartewaterland, waar de totale kosten voor begrafenis in een particulier graf boven de grens van €7500 liggen.

Conclusie

De hypothese dat de verschillen tussen graf- en crematiekosten groot zijn en er veel onduidelijkheid bestaat omtrent de kosten blijkt juist. Het heeft ons veel moeite gekost om de gegevens los te krijgen bij de begraafplaatsen en het is dan ook niet raar dat het voor zowel consumenten als uitvaartverzorgers als een doolhof wordt ervaren.

Prijzen voor een algemeen graf op gemeenteniveau

Buiten kijf staat dat Assen de duurste gemeente is voor een begrafenis in een algemeen graf. Dit kan worden verklaard door het feit dat er enkel een algemeen graf voor 20 jaar kan worden afgenomen. De gemeente is bijna €1000 duurder dan de nummer twee, de gemeente Eemnes. Ook voor deze gemeente geldt dat er enkel de mogelijkheid bestaat een algemeen graf voor 20 jaar af te nemen bij de gemeente. De top drie wordt gecomplementeerd door de gemeente Woerden, waar de algemene graven een looptijd hebben van 10 jaar. Opvallend is dat de provincie Utrecht sterk is vertegenwoordigd, met maar liefst vier gemeentes in de top 10 duurste gemeentes voor een algemeen graf. Zowel de provincie Zuid-Holland als Zeeland zijn met twee gemeentes vertegenwoordigd in de top 10.

Prijzen voor een particulier graf op gemeenteniveau

De duurste gemeente voor een particulier graf is de gemeente Zwartewaterland, met een minimale kostenpost van €7654. Dit is verklaarbaar door het feit dat in de gemeente Zwartewaterland alleen een particulier graf voor 50 jaar kan worden afgenomen. De prijs is ongeveer €1500 duurder dan de op-een-na duurste gemeente in Nederland voor een particulier graf, de gemeente Zwijdrecht waar een particulier graf voor 30 jaar €6183 kost. De gemeente Papendrecht staat op nummer drie, een particulier graf kost hier minimaal €6130. In Papendrecht kan men enkel een particulier graf afnemen met een looptijd van 40 jaar.

Over Decidee

Decidee is actief sinds januari 2019 en biedt haar vergelijkingsplatform inmiddels aan in de regio’s Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Op Decidee kunnen families uitvaartverzorgers met elkaar vergelijken op diverse aspecten. Zo kunnen zij zien welke uitvaartverzorgers er actief zijn in de buurt, wat zij leveren qua diensten, wat de prijzen zijn die zij hanteren en welke ervaringen andere mensen met deze uitvaartverzorger hebben.

Vergelijk alle uitvaartverzorgers bij u in de buurt

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en u persoonlijk afgestemde uitingen te tonen. Door verder te gaan, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.