Compleet en actueel overzicht
Gegarandeerd de beste prijs
Geverifieerde beoordelingen
Gratis advies van onze uitvaartexperts

Grafkosten Monitor 2019: Forse verschillen in landelijke grafkosten

Onderzoek in samenwerking met The Alignment House

Een van de eerste keuzes na een overlijden, is de keuze voor begraven of cremeren. Ruim 30% van de Nederlanders kiest voor een begrafenis, en krijgt daarbij te maken met grafkosten. Het is algemeen bekend dat deze grafkosten sterk kunnen verschillen per begraafplaats. Voor een accuraat overzicht van hoeveel deze kosten daadwerkelijk van elkaar verschillen heeft Decidee, in samenwerking met The Alignment House, de grafkosten van 2065 actieve begraafplaatsen in Nederland onderzocht en is daarbij tot opmerkelijke inzichten gekomen.

De kosten van een graf

De kosten van een graf zijn afhankelijk van een aantal variabelen. In de basis zijn de kosten opgebouwd uit de directe kosten voor het begraven, de grafrechten die men afkoopt (of grafduur) en de kosten voor onderhoud die een begraafplaats in rekening brengt. Ook kan er soms sprake zijn van verplichte bijdragen. Maar misschien nog het meest bepalend is de ligging, bijvoorbeeld in een monumentaal park of bos.

Voor het grafkostenonderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen twee type graven: een algemeen graf en een ‘eigen’ graf, het zogeheten particuliere graf. In een algemeen graf liggen doorgaans drie tot vier personen, vaak onbekenden van elkaar, willekeurig op volgorde van overlijden. Tussen de overledenen zit een laag zand van ongeveer een halve meter en het graf wordt doorgaans na 10 jaar geruimd. In een particulier graf, soms ook een huurgraf of familiegraf genoemd, bepaalt de rechthebbende wie er in het graf komen te liggen. Een particulier graf biedt doorgaans ruimte voor twee of drie personen en de ‘huurperiode’ is vaak 20 jaar, met de mogelijkheid om dit later te verlengen.

Methodologie van het grafkostenonderzoek

Voor het onderzoek zijn de prijsgegevens van 2065 actieve begraafplaatsen in Nederland onderzocht en met elkaar vergeleken. De informatie is verzameld uit publieke bronnen en waar nodig telefonisch dan wel per mail verrijkt. De gegevensset is daarmee de grootste en meest actuele database van grafkosten, bestaande uit meer dan 33.000 datapunten.

Voor de grafkostenvergelijking wordt er in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen algemene graven en particuliere graven en wordt er uitgegaan van de minimale grafduur die de begraafplaats hanteert. Deze kan per begraafplaats verschillen.

In het onderzoek naar grafkosten is er bewust gekozen om niet te interpoleren naar een vaste grafduur van een X-aantal jaar. De ‘relatieve kosten’ ten opzichte van elkaar die je verkrijgt met een dergelijke interpolatie zouden een vertekend beeld geven van de werkelijkheid. Het onderzoek toont dus de kosten die men daadwerkelijk betaalt voor een graf op een bepaalde begraafplaats. Doordat de minimale grafduur verschilt per begraafplaats, kan dit tot grote verschillen leiden in grafkosten. Alle onderhoudskosten en verplichte bedragen per locatie zijn inbegrepen in de calculatie van de grafkosten.

Minimale kosten voor een algemeen graf in 2020: van €511 tot €3.568

Uit analyse van de data van algemene graven blijkt dat het goedkoopste algemene graf in de gemeente Borne te vinden is. Men kan daar al begraven worden voor een minimaal bedrag van €511. In de gemeente Molenlanden op de begraafplaatsen Wijngaarden en Oud-Alblas daarentegen betaalt men voor algemeen graf minimaal €3.568, 7 keer zoveel dus, maar dan wel met een grafduur van 15 jaar in plaats van de standaard 10 jaar.

Op provinciaal niveau is een opvallende observatie dat de provincies Zuid-Holland en Utrecht boven de andere provincies uitsteken als het op algemene grafkosten aankomt. Daarnaast is het opvallend dat alleen in de noordelijke provincies (Drenthe, Friesland en Groningen) de minimale kosten voor een algemeen graf boven de €1000 liggen.

In onderstaand figuur is de bandbreedte zichtbaar van de prijzen voor een algemeen graf per provincie. Aan de rechterkant van het figuur staan de gemeenten waaruit de laagste en hoogste minimale prijspunten afkomstig zijn.

De top 10 duurste gemeenten voor een algemeen graf

In het figuur hieronder zijn de top 10 duurste gemeenten voor een algemeen graf visueel gemaakt. Voor deze top 10 is gekeken naar de meest voordelige optie voor een algemeen graf op gemeenteniveau (de vanaf prijs per gemeente). Er wordt dus weergeven wat je minimaal moet betalen voor een algemeen graf in een gemeente.

De gemeente Eemnes kent landelijk gezien de hoogste vanaf prijs voor een algemeen graf. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de minimale grafduur daar 20 jaar is, in tegenstelling tot de gebruikelijke grafduur van 10 jaar.

Op nummer twee vindt men de gemeente Woerden (met een grafduur van 10 jaar) en de top drie wordt gecomplementeerd door de gemeente Gorinchem (met een grafduur van 20 jaar).

Wat opvalt is dat de provincie Utrecht sterk vertegenwoordigd is in het overzicht, met maar liefst vier gemeenten in de top 10. De provincies Zuid-Holland en Zeeland volgen ieder met twee noteringen.

Minimale kosten voor een particulier graf in 2020: van €815 tot €7.654

Kijkend naar de data van particuliere graven blijkt dat men voor het goedkoopste particuliere graf in de gemeente Midden-Groningen moet zijn. Een particulier graf is daar al verkrijgbaar vanaf €815. In de gemeente Zwartewaterland daarentegen betaalt men voor eenzelfde type graf minimaal €7.654, maar dan wel voor 50 jaar in tegenstelling tot de 10 jaar in Midden-Groningen.

Op provinciaal niveau valt op dat de minimale kosten voor een particulier graf enkel in de provincies Groningen en Zeeland onder de €1000 liggen. De goedkoopste optie voor een particulier graf in Flevoland ligt in de gemeente Noordoostpolder, voor een bedrag van €2423, dit is bijna 3x zo duur als het goedkoopste particuliere graf in Groningen. In de provincies Gelderland en Overijssel betaalt men het meest voor een particulier graf.

In onderstaand figuur is de bandbreedte zichtbaar van de provinciale prijzen voor een particulier graf. Aan de rechterkant van het figuur staan de gemeenten waaruit de laagste en hoogste minimale prijspunten afkomstig zijn.

De top 10 duurste gemeenten voor een particulier graf

In het figuur hieronder zijn de top 10 duurste gemeenten voor een particulier graf visueel gemaakt. Ook voor deze top 10 is gekeken naar de meest voordelige optie voor een particulier graf op gemeenteniveau (de vanaf prijs per gemeente). Er wordt dus weergeven wat je minimaal moet betalen voor een particulier graf in een gemeente.

Op nummer één staat de gemeente Zwartewaterland, waar een particulier graf maar liefst €7.654 kost, maar wel een met een grafduur van 50 jaar. De gemeente Zwijndrecht, nummer twee op de lijst, kent een minimumprijs van €6.183, bijna €1.500 lager, maar daar mag men dan ook maar 30 jaar liggen. In de gemeente Papendrecht ligt men voor nagenoeg hetzelfde bedrag 10 jaar langer, namelijk 40 jaar.

Wat opvalt in dit overzicht is dat de provincie Zuid-Holland sterk vertegenwoordigd is met maar liefst vijf gemeenten in de top 10. De provincie Utrecht volgt met drie noteringen in de top 10.

Grafkosten per type begraafplaats: gemeentelijk of privaat

Kijkend naar het verschil in grafkosten tussen gemeentelijke en private begraafplaatsen, kan worden geconcludeerd dat private begraafplaatsen over de hele linie het voordeligst zijn (voor zowel algemene als particuliere graven). Onder private begraafplaatsen worden verstaan de begraafplaatsen die in handen zijn van grote marktpartijen zoals Yarden, DELA, Monuta of PC Uitvaart. Voor een algemeen graf betaalt men op een private begraafplaats gemiddeld €433 minder dan op een algemene/gemeentelijke begraafplaats. Voor een particulier graf is dat verschil €274.

In onderstaand figuur zijn de gemiddelde prijzen inzichtelijk gemaakt per type begraafplaats voor de kortst mogelijke grafduur van zowel algemene als particuliere graven.

Transparantie, inzicht en duidelijkheid

Met het grafkostenonderzoek wil Decidee nabestaanden duidelijkheid bieden over de kosten die zij kunnen verwachten als een dierbare overlijdt. De database aan grafkosteninformatie is dan ook openbaar toegankelijk via de website van Decidee. Nog altijd is er een jaarlijkse toename zichtbaar in het aantal crematies in Nederland. Dit is deels te verklaren om kostentechnische redenen. Crematiekosten liggen in Nederland namelijk een stuk lager dan grafkosten en het is niet ondenkbaar dat dit verschil de komende jaren alleen maar groter zal worden.

Over Decidee

Iedereen heeft recht op een waardig afscheid, dat is waar Decidee zich hard voor maakt. Dat doen we door transparantie te brengen in deze ondoorzichtige markt. We brengen in kaart welke uitvaartverzorgers er landelijk actief zijn, welke mogelijkheden zij bieden en welke prijzen zij hanteren, en op die manier stelt Decidee families in staat om vooraf een weloverwogen keuze te maken voor een passende uitvaartverzorger. Op de website van Decidee kunnen consumenten een uitvaart configureren op basis van hun persoonlijke wensen, lezen wat er allemaal komt kijken bij het regelen van een uitvaart en direct inzien wat een uitvaart kost. Daarmee doorbreekt Decidee het intransparante karakter van de uitvaartmarkt en voorkomen zij dat nabestaanden worden geconfronteerd met onverwachte verrassingen achteraf.

Over Alignment Analytics

Alignment Analytics (www.alignmentanalytics.nl) biedt door middel van onderzoek en analyse inzicht in de behoeften en percepties van doelgroepen, uw sterke en zwakke punten ten opzichte van concurrenten en alternatieven, en in de ontwikkelingen in de markt. Op deze manier kunt u de onderbouwde strategische beslissingen nemen die nodig zijn voor succesvolle bedrijfsvoering.
Alignment Analtyics is de marktonderzoek- en data analytics unit van The Alignment House. The Alignment House helpt organisaties om zich strategisch te positioneren. Alleen of in samenwerkingsverband. Ook helpt The Alignment House organisaties hun merkbelofte waar te maken in alles wat zij doen. Ofwel ‘alignment’.

The Alignment House en Uitvaartmedia hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor Uitvaartbranchemonitor.com. In die context publiceren zij onder andere het jaarlijkse naslagwerk ‘De Stand van de Uitvaartbranche’.

Vergelijk alle uitvaartverzorgers bij u in de buurt

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en u persoonlijk afgestemde uitingen te tonen. Door verder te gaan, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.