Compleet en actueel overzicht
Gegarandeerd de beste prijs
Geverifieerde beoordelingen
Gratis advies van onze uitvaartexperts

Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en Omstreken

Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en Omstreken (NPZR&O) is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg in de regio Rottedam. Dit zijn zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers. Een belangrijke rol van NPZR&O is verbindingen tot stand brengen tussen alle zorgaanbieders in de regio met als doel de zorgverlening in de palliatieve zorg voor de individuele rotterdammer zo optimaal mogelijk te maken. Decidee sprak met Renske Boogaard, ketencoördinator bij NPZR&O.

Palliatieve zorg

Wanneer u ziek bent en niet meer kunt genezen, komt u terecht in de palliatieve fase. Palliatieve zorg is de zorg die gespecialiseerd is in deze levensfase. Het is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Niet alleen is er aandacht voor de patiënt, maar er wordt ook naar het welzijn van de naasten gekeken. Daarnaast is nazorg ook een groot onderdeel van de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan thuis worden gegeven, maar ook in een hospice, een verzorgings- of verpleeghuis en een ziekenhuis.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken

Renske Boogaard is inmiddels 13 jaar verbonden aan het NPZR&O. “Het Netwerk is een stichting van een aantal grote zorgaanbieders die palliatieve zorg serieus nemen. Ons doel is om de zorg in deze fase zo optimaal mogelijk in te richten zodat mensen op de plaats van hun voorkeur kunnen overlijden. Voorlichting is een van de hoofdpijlers van het Netwerk. Omdat patiënten en naasten minder makkelijk te bereiken zijn, richt het netwerk zich voornamelijk op de zorgverleners die in contact staan met deze doelgroep. Door hen goed te informeren, krachten te bundelen en kennis te delen kunnen zorgverleners veel van elkaar leren en deze kennis toepassen en overdragen.

Activiteiten van het NPZR&O

Tweemaal per jaar organiseert het NPZR&O een symposium waarbij de regionale zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers samenkomen. Daarnaast komen ook de landelijke ketens jaarlijks een aantal malen bij elkaar, om onder meer (werk)afspraken te maken en casuïstiek te bespreken.

“Het bevorderen van kennis en vaardigheden op het gebied van de palliatieve zorg is een belangrijke activiteit van het Netwerk. Dit gebeurt door het organiseren van scholing en symposia. Ook kunnen hulpverleners elkaar consulteren en zo hun kennis overdragen en zijn er projecten opgezet rondom een thema.”, vertelt Renske.

Uitvaartverzorging en palliatieve zorg

Patiënten die zich in de palliatieve fase bevinden moeten nadenken over de laatste fase van hun leven. “Het netwerk heeft als doel te stimuleren om dit vroegtijdig te doen. We zien dat er nog veel mensen zijn die nog niets vastgelegd hebben. Er komen dan ook vaak uitvaartverzorgers over de vloer in het hospice waar ik kantoor hou. Mochten patiënten of naasten op zoek zijn naar een uitvaartverzorgers dan hebben we diverse folders van uitvaartverzorgers liggen. Het aanbod is echter niet volledig, dus een compleet regionaal overzicht van uitvaartverzorgers, inclusief de mogelijkheden die zij bieden en de prijzen die zij hanteren is erg welkom. Ik kan me vinden in de visie van Decidee, en ondersteun het initiatief om de regionale uitvaartmarkt helder in kaart te brengen, zodat onze patiënten een weloverwogen keuze kunnen maken voor een uitvaartverzorger die bij hen past.”

Vergelijk alle uitvaartverzorgers bij u in de buurt

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en u persoonlijk afgestemde uitingen te tonen. Door verder te gaan, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.