Compleet en actueel overzicht
Gegarandeerd de beste prijs
Geverifieerde beoordelingen
Gratis advies van onze uitvaartexperts

Alles over de dood

Alle informatie op een rij voor op het juiste moment

Een komend overlijden

Vind stap voor stap informatie over wat je kunt doen bij een komend overlijden.

Een uitvaart regelen

Informatie over wat er komt kijken bij het regelen van een uitvaart

Lees meer

Rouw en rouwverwerking

Vind praktische hulp en krijg advies voor rouw en rouwverwerking

Lees meer

Inspiratieve blogs

Laat jezelf inspireren en ontdek jouw mogelijkheden

Lees meer

Informatie voor elke stap

Stap 1: Oriënteren op overlijden

Checklist naderend overlijden

Wanneer u te maken krijgt met een naderend overlijden in uw omgeving, dan kunt u vooraf veel zorgen wegnemen. In deze checklist vindt u tips die u hierbij kunnen helpen.

1. Praat met uw dierbare over de laatste levensfase

De meeste mensen praten niet graag over de dood of de laatste levensfase, laat staan als het om henzelf gaat. Toch is het belangrijk om de laatste levensfase bespreekbaar te maken met uw dierbare. Dit kan veel rust en houvast bieden in deze moeilijke periode. Kies hiervoor een rustig moment en probeer niet te veel in één keer te bespreken.

☐ Zorgwensen vastleggen

Bespreek met uw dierbare en de behandelend arts onder welke omstandigheden medische handelingen wel of niet gewenst zijn. Denk aan keuzes omtrent het doorzetten of staken van behandeling, reanimatie, palliatieve sedatie en euthanasie. Uw dierbare kan deze keuzes vastleggen in een wilsverklaring en een vertegenwoordiger aanwijzen die mag beslissen als hij of zij dit zelf niet meer kan.

☐ Plek van overlijden bepalen

Uw dierbare bepaalt zelf op welke plek de laatste levensfase wordt doorgebracht, en bepaalt daarmee ook de plek van overlijden. Dat kan thuis zijn, maar ook in een hospice, verpleeghuis of ziekenhuis. Kies een plek waar uw dierbare zich prettig voelt en betrek hierin ook andere naasten en zorgverleners.

☐ Donorregistratie

Heeft uw dierbare wensen omtrent orgaan- en weefdseldonatie geregistreerd in het Donorregister en weet u wat de wensen zijn? De keuze in het Donorregister is leidend. Zonder registratie komt de beslissing over donatie automatisch bij de nabestaanden te liggen.

2. Bespreek uitvaartwensen

Het tijdig bespreken en vooraf vastleggen van uitvaartwensen van uw dierbare biedt later veel houvast. Er komt veel op u af bij het regelen van de uitvaart. Als belangrijke keuzes vooraf al gemaakt zijn komt u niet voor verrassingen of onverwachte vragen te staan.

☐ Bespreek uitvaartwensen

Heeft uw dierbare een specifieke voorkeur voor begraven of cremeren, de locatie van opbaring en uitvaart, en hoe de uitvaart verder moet worden ingevuld? Maak dit tijdig bespreekbaar en schrijf de uitvaartwensen op.

☐ Budget voor de uitvaart bepalen

Heeft uw dierbare een uitvaartverzekering? Ga dan alvast na wat de hoogte van de uitkering is. Het kan ook zijn dat uw dierbare geld opzij heeft gelegd voor de uitvaart. Nabestaanden zijn wettelijk verplicht zorg te dragen voor de uitvaartkosten, dus het is goed om op voorhand te weten waar u aan toe bent.

TIP: De keuze voor een uitvaartverzorger is altijd vrij, ongeacht waar u verzekerd bent. Ook als er sprake is van een naturapolis. De meeste verzekeraars verzorgen ook uitvaarten, maar u bent zeker niet verplicht.

☐ Een uitvaartverzorger zoeken

Door alvast de uitvaart voor te bespreken met een uitvaartverzorger, krijgt u een goed beeld van wat er mogelijk is op basis van uw wensen en budget.

TIP: Op de website van Decidee (www.decidee.nl) vindt u een volledig overzicht van uitvaartverzorgers in uw buurt, kunt u eenvoudig vergelijken en direct kosteloos een aanvraag doen voor een voorbespreking.

☐ Uitvaartwensen vastleggen

Dit kan eenvoudig in een wilsbeschikking: een persoonlijk document waarin de wensen schriftelijk zijn vastgelegd.
Wensen omtrent nalatenschap vastleggen
Als uw dierbare naast uitvaartwensen ook wensen omtrent nalatenschap van bezittingen wil vastleggen, dan is een notarieel testament vereist.

3. Verzamel belangrijke documenten

Voor het regelen van de uitvaart heeft u een aantal belangrijke documenten en gegevens nodig van uw dierbare. Het is handig om deze documenten te verzamelen en te bewaren op een centrale plek. Dit helpt niet alleen bij het regelen van de uitvaart, maar komt ook daarna van pas.

☐ Geldig identiteitsbewijs en/of trouwboekje

Dit is nodig voor het opstellen van de verklaring van overlijden door een arts en het verzorgen van de aangifte van overlijden bij de gemeente.

☐ Adressenlijst

Een actuele adressenlijst komt goed van pas om de rouwkaarten te versturen.

☐ Vastgelegde uitvaartwensen

Indien de uitvaartwensen van uw dierbaren zijn vastgelegd, kunt u deze overhandigen aan de uitvaartverzorger.

☐ Polis van de uitvaartverzekering

Met de polis kan de uitvaartverzorger voor u regelen dat de uitkering plaatsvindt.

☐ Overige gegevens en documenten

Ook na de uitvaart moet er nog veel worden geregeld en afgehandeld. Het helpt daarbij om bepaalde documenten en gegevens van uw dierbare op een centrale plek te bewaren. Denk hierbij aan verzekeringspolissen, abonnementen en lidmaatschappen, financiële gegevens inloggegevens van online accounts, wilsbeschikking en testament.

4. Bij overlijden

Wanneer uw dierbare overlijdt moet er in korte tijd veel worden geregeld. Met het doorlopen van deze checklist heeft u het belangrijkste voorwerk al gedaan. Bij overlijden zijn de volgende zaken belangrijk.

☐ Bewaar uw rust en houdt familieberaad

Het allerbelangrijkste is dat u uw rust bewaart. Het is erg moeilijk om een dierbare te verliezen. Er is geen reden tot haast, omdat er meer dan genoeg tijd is om alles te regelen. Ga rustig bij uw dierbare zitten, houdt familieberaad en laat uw emoties de vrije loop, alvorens u overgaat tot het ondernemen van actie.

☐ Informeer de huisarts

Bij een overlijden thuis belt u de huisarts. Bij overlijden in het ziekenhuis of verpleeghuis zal de dienstdoende arts automatisch geïnformeerd worden. De arts stelt een verklaring van overlijden op.

☐ Neem contact op met de uitvaartverzorger

De uitvaartverzorger zal na een overlijden zo snel mogelijk bij u langskomen. De laatste verzorging en opbaring van uw dierbare is doorgaans de eerste stap. Vervolgens zal de uitvaartverzorger met u in gesprek gaan om samen de locatie en tijdstip van de uitvaartdienst te bepalen. Zodra dit bevestigd is kunnen de rouwkaarten gemaakt en verzonden worden. Daarna kunt u in alle rust de verdere invulling gaan geven aan de uitvaart.

Vragen of advies

Heeft u vragen omtrent een naderend overlijden? Of wilt u onafhankelijk advies bij uw keuze voor een uitvaartverzorger die past bij wensen en budget? Bel dan de uitvaartexperts van Decidee op 085-1304822.

Vind de uitvaartverzorger die bij u past

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en u persoonlijk afgestemde uitingen te tonen. Door verder te gaan, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.